M-biljet / M-formulier bij immigratie en emigratie

Wanneer u uit Nederland bent geëmigreerd of naar Nederland bent geïmmigreerd moet u belastingaangifte doen met behulp van een M-biljet / M-formulier. Het invullen van een M-biljet / M-formulier is vaak een tijdrovende en lastige klus, die wij u graag uit handen nemen.

Wanneer een M-biljet invullen

Indien u in een kalenderjaar maar een deel van dat jaar in Nederland heeft gewoond, kunt u alleen via het M-biljet / M-formulier aangifte doen. U ontvangt het M-biljet / M-formulier  in het jaar na de emigratie/immigratie van de Belastingdienst. Ook wanneer u geen M-biljet / M-formulier ontvangt heeft u een grote kans op een teruggave wanneer u in uw Nederlandse periode voor een Nederlandse werkgever heeft gewerkt. 

Heeft u geen M-biljet / M-formulier ontvangen? Geen probleem, want VDH Belastingconsultancy kan de aangifte via aangiftesoftware voor u verzorgen en stuurt het M-biljet / M-formulier digitaal op naar de belastingdienst. 

Hiernaast kunt u direct met ons contact opnemen.
Of u kunt bellen met (+31)183-510564.

Elektronische aangifte

VDH Belastingconsultancy beschikt over aangiftesoftware waar uw aangifte in berekend kan worden. Zo bent u verzekerd van een maximale teruggaaf of minimale aanslag bij het invullen van het M-biljet en weet u gelijk wat u terug krijgt of moet betalen.

Lage kosten

Voor particulieren kan het M-biljet / M-formulier al ingevuld worden
voor € 110,- ex btw voor alleenstaanden en € 205,- ex btw voor fiscaalpartners.
Het tarief voor ondernemers is vanaf € 205,- exclusief btw.

Kijk bij Kosten voor meer informatie.

Wanneer u buiten de EU woont, zal er geen btw berekend worden.

Direct contact


Onze werkwijze van het M-biljet / M-formulier 

Wanneer u het verzorgen van uw M-biljet / M-formulier graag uit wil besteden, zult u een machtiging ontvangen die ondertekend retour gezonden moet worden om uw belastingzaken hier in Nederland te kunnen afhandelen (dit wordt gedaan middels e-mail). Ook ontvangt u een checklist waarin alle gegevens staan die nodig zijn het M-biljet / M-formulier te kunnen behandelen. 
De verzamelde bescheiden kunnen als kopie per mail verstuurd worden.

Na het invullen van het M-biljet / M-formulier ontvangt u een kopie van het ingevulde formulier, evenals een uitgebreide belastingberekening. Wanneer u uw akkoord heeft gegeven, zal het M-biljet / M-formulier elektronisch verzonden worden naar de belastingdienst in Heerlen.
Indien u vanuit het buitenland graag mondeling uw situatie wilt toelichten, is dit eveneens mogelijk via Skype met een vooraf gemaakte afspraak. Zie de contactpagina voor meer informatie.